Kullanıcı Tag Listesi

1 sonuçtan 1 ile 1 arası
Şu an Maliyet Muhasebesi Ders Notları kategorisindeki maliyet muhasebesi ve 7/A 7/B yevmiye kayıtları notları isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Kayıtlı Üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  1.001

  maliyet muhasebesi ve 7/A 7/B yevmiye kayıtları notları

  MALİYET MUHASEBESİNİN AMAÇLARI

   MAMUL VEYA HİZMETİN BİRİM MALİYETİNİ HESAPLAMAK
   MALİYETLERİ VE İŞLETMENİN FAALİYETLERİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK
   İŞLETME FAALİYETLERİNİN PLANLANMASINDA GEREKLİ MALİYET BİLGİLERİNİ SAĞLAMAK
   İŞLETME YÖNETİMİNİN ALACAĞI KARARLARA YARDIMCI OLMAK


  DEĞİŞKEN MALİYETLER İLE SABİT MALİYETLER FARKI

  Değişken Maliyetler üretim miktarında meydana gelen değişmeye orantılı olarak değişirler.
  Sabit Maliyetler ise üretim miktarındaki değişmelerden etkilenmezler.


  DEĞİŞKEN MALİYETLER

  • Direkt Hammadde ve Malzemeler
  • Direkt İşçilikler
  • Değişken Genel Üretim Giderleri
  • Endirekt Hammadde Malzeme
  • Endirekt İşçilikler
  • Elektrik
  • Yakıt
  • Sigorta (Malların)
  • Tamir Bakım (Makinaların)

  SABİT MALİYETLER

   Kira Giderleri
   Sigorta Giderleri
   Amortismanlar
   Yönetim Ücretleri
   Genel Yönetim Giderleri (Kırtasiye, telefon)
   İdari kısım elektrik giderleri
   İdari kısım yakıt giderleri
   Tamir Bakım (Binaların)

  ÜRETİM MALİYETLERİ
   HAMMADDE VE MALZEME MALİYETİ
   DİREKT İŞÇİLİK MALİYETİ
   GENEL ÜRETİM MALİYETİ


  HAMMADDE VE MALZEME MALİYETİ
   MAMULÜN ESAS UNSURUNU TEŞKİL EDEN, NEREDE VE NE KADAR HARCANDIĞI TESPİT EDİLEBİLEN MADDE VE MALZEMELERDİR.

  LASTİK
  İPLİK
  NAYLON
  AMBALAJ MALZEMELERİ
  (KÂĞIT, KUŞAK, POŞET, ETİKET, BARKOD)  DİREKT İŞÇİLİK MALİYETİ :MAMULÜN ÜRETİMİNDE KULLANILAN NEREDE VE NE KADAR HARCANDIĞI TESBİT EDİLEBİLEN İŞÇİLİKLERDİR.


  DİREKT İŞÇİLİK MALİYETİ UNSURLARI
   BRÜT ÜCRETLER
   FAZLA MESAİLER
   SSK İŞVEREN PAYLARI
   SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ
   İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PRİMİ
   SERVİS ÜCRETLERİ
   YEMEK ÜCRETLERİ
   SAĞLIK GİDERLERİ
   EĞİTİM ÜCRETLER


  GENEL ÜRETİM MALİYETİ

  MAMULÜN BÜNYESİNE GİREN FAKAT ESAS UNSURUNU TEŞKİL ETMEYEN GİDERLERDİR.
   ENDİREKT MALZEMELER
   ENDİREKT İŞÇİLİKLER
   KİRA GİDERLERİ
   ELEKTRİK GİDERLERİ
   YAKIT GİDERLERİ
   SU GİDERLERİ
   SİGORTA GİDERLERİ
   HABERLEŞME
   AMORTİSMAN
   BAKIM ONARIM


  7/A SEÇENEĞİNDE HESAP PLAN AÇIKLAMASI

  Bu uygulamada yer alan maliyet hesap gruplarının her biri defte¬ri kebir hesabı düzeyinde GİDER, YANSITMA, FARK hesapları olarak bölümlendirilmiştir.

  GİDER HESAPLARI

  Dönem içinde yapılan ve tahakkuk ettirilen giderlerin izlendiği ve borcuna kaydedildiği hesaplardır.

  Gider hesapları ile ilgili muhasebe fişlerine gider yerleri ve gider çeşitlerine ait numaraların da yazılması gerekmektedir.

  ,


  GİDER YANSITMA HESAPLARI

  Fiili maliyetlerin uygulandığı durumda, gider hesaplarında topla¬nan giderlerin tümünün, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin kullanılması durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasında kullanılan hesaplardır.

  FARK HESAPLARI

  Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulanması halinde fiili giderler ile önceden saptanmış giderler arasındaki farkların kay¬dedildiği hesaplardır. Fark hesapları borç veya alacak bakiyesi vere¬bilirler. Fiili maliyet sisteminin uygulanması durumunda yansıtma he¬sapları tutarı fiili giderler tutarı kadar olacağından fark hesapları söz konusu olmamaktadır.
  ¬
  1) DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

  Esas üretim yerlerinde harcanan, mamulün bünyesine girerek onun esas unsurunu teşkil eden ve mamulün maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen maddeler
  710. DİREKT İLK MADDE VE MAL¬ZEME GİDERLERİ hesabında izlenir. Üretimde kullanılmayan ve doğ¬rudan doğruya satılan ilk madde ve malzemelerin maliyeti bu hesap¬ta izlenmez.

  Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ambardan çekilen di¬rekt maddeler bu hesabın borcuna,
  150. İLK MADDE VE MALZEME hesabının alacağına kaydedilir. Eş zamanlı kayıt sistemini uygulayan işletmeler giderlerin tahakkuku ile ilgili fişlerde gider yerlerinin ve gi¬der çeşitlerinin kodlarını yazacaklardır.

  Hesapla ilgili düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap
  711. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSIT¬MA HESABI ile karşılaştırılarak kapatılır.

  Örnek olarak, ambardan hammadde çekildiğinde:

  _______________________________ / _____________________________
  710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ 5.000.000
  150 İLK MADDE VE MALZEME 5.000.000
  Üretime verilen hammaddenin kaydı
  _______________________________ / _____________________________

  Yansıtma hesabı ile harcanan tutar fiili değer üzerinden üretim hesa¬bına aktarıldığında;
  _______________________________ / _____________________________
  151 YARI MAMULLER-ÜRETİM 5.000.000
  711 DİREKT İLK MADOE VE
  MALZEME YANSITMA HESABI 5.000.000
  Hammadde maliyetinin üretim hesabına devri
  _______________________________ / _____________________________

  Maliyet dönem sonları itibariyle yansıtma hesabı ile fiili gider hesabı karşılaştırılıp kapatıldığında;

  _______________________________ / _____________________________
  711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME 5.000.000
  YANSITMA HESABI
  710 DİREKT İLK MADDE VE
  MALZEME GİDERLERİ 5.000.000
  Yansıtma hesabı ile ilgili maliyet hesabının kapatılması
  _______________________________ / _____________________________

  muhasebe kayıtları yazılacaktır.

  Üretimi tamamlananların maliyeti 151 kodlu hesaptan 152 kodlu hesaba, satılan mamullerin maliyeti de 152 kodlu hesaptan 620 kod¬lu hesaba devredilecektir.


  2) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

   Esas üretim yerlerinde harcanan ve mamulün bünyesine giren işçi¬lik giderleri
   720. DİREKT İŞÇİLİK GIDERLERİ hesabında izlenir.
   Bu işçilik giderleri, hangi mamule nerede ve ne kadar harcandığı tesbit edilebilen giderlerdir.
   Üretimde kullanılmayan ve doğrudan doğruya mamule yüklenemeyen işçilik giderleri bu,,hesapta izlenmez.

  Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere harcanan işçilikler bu hesabın borcuna, ilgili Aktif ve Pasif hesapların alacağına kaydedilir. Eş zamanlı kayıt sistemini uygulayan işletmeler giderlerin tahakkuku ile ilgili fişlerde gider yerlerinin ve gider çeşitlerinin kodlarını yaza¬caklardır.

  Hesapla ilgili düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. dönem sonunda bu hesap 721. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSlTMA HE¬SABI ile karşılaştırılarak kapatılır.

  Örnek olarak işçilik giderleri meydana geldiğinde;

  _______________________________ / _____________________________
  720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 4.000.000
  380 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 690.000
  361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK
  KESİNTİLERİ 560.000
  381 GİDER TAHAKKUKLARI 2.'750.000
  Direkt işçiliklerin tahakkuku
  _______________________________ / _____________________________

  Yansıtma hesabı ile harcanan tutar fiili değer üzerinden üretim hesa¬bına aktarıldığında;

  _______________________________ / _____________________________
  151 YARI MAMULLER-ÜRETİM 4.000.000
  721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
  YANSITMA HESABI 4.000.000
  Direkt işçilik giderlerinin
  üretim hesabına devri
  _______________________________ / _____________________________

  Maliyet dönem sonları itibariyle yansıtma hesabı ile fıili gider hesabı karşılaştırılıp kapatıldığında;

  _______________________________ / _____________________________
  721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 4.000.000
  YANSITMA HESABI
  720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 4.000.000
  Yansıtma hesabı ile ilgili maliyet
  hesaplarının kapatılması
  _______________________________ / _____________________________

  muhasebe kayıtları yazılacaktır.


  Üretimi tamamlananların maliyeti 151 kodlu hesaptan 152 kodlu hesaba, satılan mamullerin maliyeti de 152 kodlu hesaptan 620 ko¬dlu hesaba devredilecektir.


  3) GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

  İşletmenin üretim ve üretime bağlı hizmetleri için yapılan direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri dışında kalan giderler 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERI hesabında izlenir. Mamule veya hizmete doğrudan doğruya yüklenemeyen, hangi mamule veya hangi hizmete nerede ne kadar harcandığı tesbit edilemeyen veya tesbiti ekonomik olmayan giderlerdir. Bunlar genellikle dağıtım yolu ile mamul veya hizmet maliyetine yüklenirler.

  Tahakkuk eden giderler bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kaydedilir. Maliyet dönemleri sonlarında 731 . GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI ile karşılaştırılarak kapatılırlar.

  Örnek olarak GÜG meydana geldiğinde;

  _______________________________ / _____________________________
  730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 2.000.000
  381 GİDER TAHAKKUKLARI 2.000.000
  GÜG nin kaydı
  _______________________________ / _____________________________

  Yansıtma hesabı ile harcanan tutar fıili değer üzerinde üretim hesabına aktarıldığında:

  _______________________________ / _____________________________
  151 YARI MAMULLER-ÜRETİM 2.000.000
  731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
  YANSITMA HESABI 2.000.000
  GÜG nin üretim hesabına devri
  _______________________________ / _____________________________

  Maliyet dönem sonları itibariyle yansıtma hesabı ile karşılaştırılıp kapatıldığında;


  _______________________________ / _____________________________
  731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA
  HESABI 2.000.000
  730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 2.000.000
  Yansıtma hesabı ile fiili maliyet
  hesabının kapatılması
  _______________________________ / _____________________________

  muhasebe kayıtları yazılacaktır.

  Üretimi tamamlananların maliyeti 151 kodlu hesaptan 152 kodlu hesaba, satılan mamullerin maliyeti de 152 kodlu hesaptan 620 ko¬dlu hesaba devredilecektir.

  4) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI

  Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi am¬balaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesap 150. İLK MADDE VE MALZEME hesabıdır.

  Satın alındıklarında veya işletme tarafından üretildiklerinde satın¬ alma veya mal oluş değerleri üzerinden bu hesabın borcuna, üretime verildiklerinde, tüketildiklerinde, satıldıklarında veya devredildik¬lerinde maliyet değeri veya satış fiyatı ile bu hesabın alacağına kay¬dedilirler.

  İlk madde ve malzemeler grubuna dahil stokları takip edebilmek için bu hesabın temsil ettiği stok çeşitleri ile ilgili birer alt hesap açılır. İlk maddeler mamulün üretiminde kullanılan onun bünyesine gi¬ren, mamulün esas unsurunu ve önemli bir kısmını oluşturan değer¬lerdir.

  Yardımcı malzemeler üretiminde kullanılan mamulün bünyesine giren fakat malulün esas unsurunu ve önemli bir kısmını oluştur¬mayan değerlerdir.

  İşletme malzemeleri üretimin gerçekleşmesinde kullanılan, fakat mamulün bünyesine girmeyen değerlerdir.

  Ambalaj malzemeleri mamulün tüketiciye ulaştırılmasında ve su¬nulmasında kullanılan değerlerdir.


  5) YARI MAMULLER

  Üretim hesabı mamul hale gelmemiş, ancak, direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden pay almış üre¬tim aşamasındaki ürünlerin maliyeti 151.YARIMAMULLER-ÜRETİM hesabında izlenir.

  Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri tutarı kadar bu hesap borçlandırılır. İI¬gili üretim maliyetleri yansıt¬ma hesapları 710, 720 ve 730 kodlu hesaplar kadar alacaklandırılır. Üretimi tamamlananların maliyeti kadar da bu hesap alacaklandırılarak ilgili mamul stok hesapları borçlandı¬rılır.

  Üretimin maliyeti oluşturulurken;

  _______________________________ / _____________________________
  151 YARI MAMUILER-ÜRETİM 11.000.000
  711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME
  GIDERLERİ YANSITMA 5.000.000
  721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA 4.000.000
  731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA 2.000.000
  Üretim maliyetlerinin üretim hesabına devri
  _______________________________ / _____________________________
  711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME
  GIDERLERİ YANSITMA 5.000.000
  721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA 4.000.000
  731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA 2.000.000
  710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME
  GIDERLERİ 5.000.000
  720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 4.000.000
  730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 2.000.000
  Yansıtma ve fiili maliyet hesaplarının kapatılması
  _______________________________ / _____________________________

  üretimi tamamlananların mamul stok hesabına alınmasında,

  _______________________________ / _____________________________
  152 MAMULLER 8.500.000
  151 YARI MAMULLER-ÜRETİM 8.500.000
  Üretimi tamamlananların stok
  hesabına devri
  _______________________________ / _____________________________

  muhasebe kayıtları yazılacaktır.

  6) MAMULLER

  Üretimi tamamlanan ve satışa hazır hale gelen değerler 152 MAMUL¬LER hesabında izlenir.

  Üretimi tamamlanan mamullerin ambara alınması ile bu hesap borçlandırılır, 151.YARI MAMULLER-ÜRETİM hesabı alacaklandırılır. Mamullerin satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesi durumunda bu hesap alacaklandırılır ve 620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ hesabı borçlandırılır.

  Örnek olarak 8.600.000 TL.lık üretimin tamamlandığını ve 7.000.000 TL. lık mamulün satıldığını kabul edersek:

  _______________________________ / _____________________________
  152 MAMULLER 8.600.000
  152.01 Kumaş
  151 YARI MAMULLER-ÜRETİM 8.600.000
  151.01 Kumaş
  Üretimi tamamlananların stok hesabına devri
  _______________________________ / _____________________________
  _______________________________ / _____________________________
  620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ 7.000.000
  620.01 Kumaş
  152 MAMULLER 7.000.000
  152.01 Kumaş
  Satılan mamullerin maliyetinin satış maliyeti
  hesabına devri
  _______________________________ / _____________________________

  yevmiye maddeleri yazılacaktır.

  Mamullerin satışından sağlanan kar veya zarar
  600. YURT İÇİ SATIŞLAR hesabı ile
  620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ hesabı¬nın karşılaştırılmasıyla bulunur.

  Herhangi bir değişikliğe tabi tutmadan satmak amacı ile işlet¬meye alınan ticari mallar ve benzeri kalemler 153. TİCARİ MALLAR hesabında izlenir.  7/B Seçeneğinde hesap planı açıklaması

  Ticaret işletmeleri, isteyen küçük hizmet işletmeleri ve isteyen küçük üretim işletmeleri giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygu¬larlar.

  İşletmeler yukarıda beIirtilen 79. GİDER ÇEŞİTLERİ hesap grubu¬nu kullanırlar. Giderler defteri kebir hesabı şeklinde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Maliyet çıkarma dönemlerinde söz konusu giderler gerekirse maliyet dağıtım tablosu yardımıyla fonksiyonlarına dönüştürülerek iIgiIi gider yerlerine, hizmet veya ma¬mul maliyetlerine veya sonuç hesaplarına aktarılırlar.

  Bu gibi işletmeler isterlerse gider çeşidi hesaplarından ilgili gider yerlerine ve fonksiyonel gider hesaplarına aktarmalar yapabilecekleri kayıt düzenini seçebilirler. İsterlerse eş zamanlı kayıt yöntemini kulla¬narak yardımcı defterlerde gider çeşitlerinin gider yeri ve fonksiyonel gider ayrımlarını yapabilirler.


  1) İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

  Mal ve hizmetlerin üretilmesinin, işletme faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla tüketilen her türlü direkt ilk madde ve malzeme, endirekt malzeme ve üretimle ilgili dışarıya yaptırılan hammadde ve malzeme işleri 790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ hesabında takip edilir.

  Bu gibi harcamalar yapıldığında bu hesabın borcuna, ilgili hesapların alacağına kaydedilir.

  Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler:

  Örnek olarak, Hammadde ve malzeme ambardan üretime verildiğinde:

  __________________________ / ________________________
  790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 4.600.000
  150 İLK MADDE VE MALZEME 4.600.000
  Üretime verilen hammaddenin kaydı
  __________________________ / ________________________

  şeklinde kayıt yapacaklardır.


  2) İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

  İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen esas işçilik, fazla mesai, üretim primleri, ikramiyeler, yıllık izin ücretleri, SSK işveren primi, gece priml, hafta tatili ve genel tatil ücretleri, her türlü sosyal yardımlar ve işçilere ait diğer giderler ve benzeri harcamalar 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ hesabında izlenir.

  Bu glbi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna Ilgili hesapların alacağına kaydedilir.

  Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler, Örnek olarak,


  _______________________________ / _____________________________
  791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 4.200.000
  360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 890.000
  361 ÖDENECEK SOSYAL
  GÜVENLİK KESİNTİLERİ 560.000
  381 GİDER TAHAKKUKLARI 2.750.000
  Üretimle ilgili işçiliklerin kaydı
  _______________________________ / _____________________________

  şeklinde kayıt yapacaklardır.


  3) MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

  İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştir¬mek amacıyla çalıştırıtan aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb. için tahakkuk ettirilen tutarlar 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ hesabında izlenir.

  Bu gibi harcamalar yapıldığında bu hesabın borcuna, iIgili hesapların alacağına kaydedilir:

  Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler, Örnek olarak,

  _______________________________ / _____________________________
  792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 2.000.000
  360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 340.000
  361 ÖDENECEK SOSYAL
  GÜVENLİK KESİNTİLERİ 280.000
  381 GiDER TAHAKKUKLARI 1.380.000
  Personel ücretlerinin tahakkuku
  _______________________________ / _____________________________

  şeklinde kayıt yapacaklardır.

  4) DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

  İşletme taaliyetlerini yürütmek, üretim, pazarlama ve diğer hiz¬metleri gerçekleştirmek amacıyla dışardan sağlanan yakıt, elr#ktrik, su, gaz, bakım ve onarım, haberleşme, nakliye ve benzeri gibi fayda ve hizmetler için tahakkuk ettirilen harcamalar 793 DIŞARDAN SAЬLANAN FAYDA VE HİZMETLER hesabına kaydedilirler.

  Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

  Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler, Örnek olarak,

  _______________________________ / _____________________________
  793 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 1.000.000
  793.06 Yakıt Giderleri
  191 İNDİRİLECEK KDV 180.000
  320 SATICILAR 1.180.000
  Yakıt giderinin kaydı
  _______________________________ / _____________________________

  şeklinde kayıt yapacaklardır. Yukarıda belirtilen giderler dışında işletme faaliyetini sürdürmek için yapılması gerekli olan sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk gi-derleri, kırtasiye, dava, icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat gi¬derleri gibi giderlerin izlendiği hesap 794 ÇEŞITLİ GİDERLER hesa¬bıdır.

  Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

  Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler, Örnek olarak,

  _______________________________ / _____________________________
  794 ÇEŞİTLI GİDERLER 400.000
  794.05 Kırtasiye Gideri
  191 İNDİRİLECEK KDV 72.000
  329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 472.000
  Kırtasiye giderinin kaydı
  _______________________________ / _____________________________

  şeklinde kayıt yapacaklardır.

  6) VERGİ RESİM VE HARÇLAR

  Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider nileliğindeki vergi, re¬sim ve harçlar 795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR hesabında izlenir. Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabrn borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

  Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler, Örnek olarak,

  _______________________________ / _____________________________
  795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 1.800.000
  795.02 Damga puıu
  100 KASA 1.800.000
  Ödenen damga pulunun kaydı
  _______________________________ / _____________________________

  şeklinde kayıt yapacaklardır.

  7) AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI

  Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar, için ayrılan amortisman giderleri ile tükenme payları 796 AMORTISMAN VE TÜKENME PAYLARI hesabına kaydedilir.

  Bu gibi giderİer tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

  Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler,

  Örnek olarak,

  _______________________________ / _____________________________
  ¬796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 2.130.000
  796.01 Binalar
  796.02 Makineler
  796.03 Demirbaşlar
  257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 2.130.000
  Ayrılan amortismanların kaydı
  _______________________________ / _____________________________

  şeklinde kayıt yapacaklardır.


  8) FİNANSMAN GİDERLERİ

  İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa ve uzun vadeli borçlanmaların faiz, ko¬misyon ve kur tarklarının izlendiği hesap 797 FİNANSMAN GİDERLE¬Rİ hesabıdır.

  Bu gibi giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

  Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler, Örnek olarak,

  _______________________________ / _____________________________
  797 FİNANSMAN GİDERLERİ 3.800.000
  797.01 Kredi Faizleri
  300 BANKA KREDİLERİ 3.800.000
  Kredi faizlerinin kaydı
  _______________________________ / _____________________________

  şeklinde kayıt yapacaklardır.


  9) GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI

  798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA hesabı, üretim ve hizmet işlet¬melerinde, maliyet çıkarma dönemlerinde düzenlenen gider dağıtım tablosu sonucu çeşitli gider hesaplarının toplam tutarları üzerinden 799. ÜRETİM MALİYET HESABI'na, 630, 631, 632, 660, 661, 680 ko¬dlu hesaplara ve aktifleştirilmesi gerekenlerin ilgili aktif hesaplara de¬vredildiği hesaptır.

  Ticaret işletmelerinde ise; dönem boyunca gider hesaplarının borcunda biriken tutarlar, dönem sonunda fonksiyonlarına dönüştü¬rülerek 630, 631, 632, 660 ve 661 kodlu hesapların alacağına bu he¬sap yardımıyla devredilir.

  Üretim ve Hizmet İşletmeleri dönem sonunda gider dağıtım tablosu yardımıyla gider çeşitlerinin fonksiyonlara göre dağılımını ya¬pacak ve bu dağılım neticisine göre aşağıdaki kaydı yapacaktır.

  _______________________________ / _____________________________
  630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 600.000
  631 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ 3.000.000
  632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 6.400.000
  660 KISA VADELI BORÇLANMA OİDERLERİ. 2.200.000
  661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 800.000
  798. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 13.000.000
  Fiili giderlerin gelir tablosu hesaplarına devri
  _______________________________ / _____________________________

  Üretim maliyetleri üretim hesabına aktarılırken de şu kayıt yapıla¬caktır:

  _______________________________ / _____________________________
  799 ÜRETİM MALİYET HESABI 12.000.000
  799.01 İlk Madde ve Malzeme 5.000.000
  799.02 İşçi Ücret ve Gid. 4.000.000
  799.03 Genel Üretim Gid: 3.000.000
  798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA
  HESAB1 12.000.000
  Maliyetlerin ilgili Üretim hesabına devri
  _______________________________ / _____________________________


  798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA hesabı 790-797 kodlu hesaplarla karşılaştırılarak kapatılır.

  Dönem sonunda, ister üretim veya hizmet işletmesi olsun, is¬terse ticaret işletmesi olsun gider çeşitlerinin gelir tablosundaki gider gruplarına yansıtılmasında kullanılan 798. GİDER ÇEŞİTLERİ YAN¬SITMA HESABI ile 790-797 kodlu fiili giderlerin kaydedildiği hesaplar karşılaştırılarak kapatılırlar. Bu kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır:

  _______________________________ / _____________________________
  798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 26.530.000
  790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 5.000.000
  791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 4.000.000
  792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 2.000.000
  793 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA
  VE HİZMETLER 7.400.000
  794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 400.000
  795 VERGİ REBİM VE HARÇLAR 1.800.000
  796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 2.130.000
  797 FİNANSMAN GİDERLERİ 3.800.000
  Fiili gider hesaplarının kapatılması
  _______________________________ / _____________________________


  10) ÜRETİM MALİYET HESABI

  799 ÜRETİM MALİYET hesabı yukarıda açıklandığı gibi, üretim ve hizmet işletmelerinde, dönem sonunda gider çeşitlerinde topla¬nan tutarların, gider dağıtım tablosuyla fonksiyonel dağılım netice¬sinde üretimin veya hizmetin maliyetini oluşturarı kısımlarının izlen¬diği hesaptır.

  Dönem sonunda üretilen veya hizmetin maliyetini oluşturan kıs¬mı bu hesabın borcuna 798. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI'¬nın alacağına kaydedilir.

  Dönem sonunda, üretim işletmelerinde bu hesap 151 ve 152 kodlu hesaplara, hizmet işletmelerinde ise 622 kodlu hesaba devre¬dilerek kapatılır.

  Üretim işletmelerinde, üretime verilenlerden mamul hale gelenler 152. MAMULLER he¬sabına devredilir. Geri kalan 151. YARI MAMULLER-ÜRETİM hesabı¬na üretimi tamamlanmamışlar olarak aktarılır.


  _______________________________ / _____________________________
  151 YARI MAMULLER-ÜRETİM 2.200.000
  152 MAMULLER 9.800.000
  799 ÜRETİM MALİYET HESABI 12.000.000
  Üretim maliyetinin ilgili hesaplara devri
  _______________________________ / _____________________________

  151 kodlu hesap 7/B sisteminde sadece yarı mamul stoklarının gösterildiği hesaptır.

  Satılan mamullerin maliyeti 152. MAMULLER hesabının alacağına 620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ hesabının borcuna yazılır.  _______________________________ / _____________________________
  620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ 8.300.000
  152 MAMULLER 8.300.000
  Satılan mamullerin maliyet hesabına devri
  _______________________________ / _____________________________

  Hizmet işlemlerinde, 799. ÜRETİM MALİYET hesabında toplanan maliyet dönem so¬nunda 622. SATILAN HİZMET MALİYETİ hesabına devredilir.

  _______________________________ / _____________________________
  622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 18.230.000
  799 ÜRETİM MALİYET HESABI 18.230.000
  Hizmet maliyetinin ilgili maliyet hesabına devri
  _______________________________ / _____________________________
  --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
.
;

Facebook Sayfamızı Beğenin